OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

     
                                                                                                                                                   

      Výbeh pre kocúrkov
      Outdoor run for our boys
                         

      Časť catlandu pre kocúrov
      Part of catland for males
 

 

 

 
      Výbeh pre dievčatá
      Outdoor run for girls
 
          outdoor run in february  
          výbeh vo februári

             

           

           


         

             


   
 
 


        catland pre dievčatá skôr ako sa nasťahovali.Chýbajú samozrejme hračky a rebríky
       catland for girls under construction. Toys and beds missing


 

 

  
 

   
          Luluna- PEB c 24  flock coated, import from Hungary, Pharaos Heart Cattery

 


 

 


   
 
 
    Zamira and Alessia ( in pyjama) in outdoor run - early morning


 
   
      Zamira walking in outdoor run with our PEB cats


 
     Zamira and cat toy 
          Zamira in outdoor run helping cats drink water :-) 
    Zamira and Eva Minda drinking together